Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на Пред инвестиционни проучвания, Идеен проект и Анализ разходи-ползи“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 15:06:50
№ 20160414hjyB700831

Описание:

Изпълнение на Обществена поръчка с Предмет: „Изготвяне на Пред инвестиционни проучвания, Идеен проект и Анализ разходи-ползи“ , която  Изпълнението на ДЕЙНОСТИТЕ по предмета на Обществената поръчка, съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ попадат в Код и наименование по CPV до ниво определящо „Предмет“, както следва: 71315000-9 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради; Обхваща изпълнението на следните дейности: ДЕЙНОСТ №1: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕД ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ (ПИП); ДЕЙНОСТ №2: ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ; ДЕЙНОСТ №3: ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ;  


Документи
37592016141504_Решение за откриване на процедура 2.pdf
38072016141504_Обявление за обществена поръчка.pdf
38172016141504_ДОКУМЕНТАЦИЯ_КОМПОСТИРАНЕ-3.pdf
38232016141504_ОБРАЗЦИ_КОМПОСТИРАНЕ-3.doc

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2016-06-09 17:45:00
Решение № 5 от 14.06.2016г. 2016-06-14 15:50:00
Протокол 1 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 15:55:00
Протокол 2 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00
Протокол 3 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00
Протокол 4 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00
Протокол 5 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00
Протокол 6 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00
Протокол 7 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:00:00

<-- Обратно към поръчки