Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на Инженеринг (изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на много фамилни жилищни сгради на територията на Община Пещера по три обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Изпълнение на инженеринг на Жилищна сграда с административен адрес : гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ 52 вх. А и вх. Б“ ,Обособена позиция №2 „Изпълнение на инженеринг на Жилищна сграда с административен адрес : гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ 54“ Обособена позиция №3 „Изпъл

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 15:46:40
№ 20160414AjVR710765

Описание:

Изпълнение на Обществена поръчка с Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на много фамилни жилищни сгради на територията на Община Пещера по три обособени позиции“ , която  Изпълнението на ДЕЙНОСТИТЕ по предмета на Обществената поръчка, съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ попадат в Код и наименование по CPV до ниво определящо „Предмет“, както следва: 71315000-9 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради; 45321000-3 Топлоизолационни строителни работи; 45261000-4 Покривни работи; 45420000-7 Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи; Обхваща следното: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 с разгъната застроена площ, която е обект на интервенция е от 3852м2 и обхваща следните дейности: (1-Разработване на работен проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба; 2-Осъществяване на Авторския Надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба; 3-Изпълнение на СМР, което обхваща следното: 3.1-Ремонт на общите части; 3.2-Ремонт на Покрив; 3.3-Подмяна на заземителната и мълниезащитната инсталация; 3.4-Подмяна на осветителните тела; 3.5-Възстановяване на компрометираната армирана бетонова настилка; 3.6-Възстановяване на дефектирали участъци от стоманобетонната конструкция; 3.7-Премахване и възстановяване на компрометирана мазилка по фугите; 3.8-Топлоизолиране на сградата; 3.9-Подмяна на дограмата на сградата; 3.10-Осигуряване на безопасност при пожар;); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 с разгъната застроена площ, която е обект на интервенция е от 1673м2 и обхваща следните дейности: (1-Разработване на работен проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба; 2-Осъществяване на Авторския Надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба; 3-Изпълнение на СМР, което обхваща следното: 3.1-Ремонт на общите части; 3.2-Ремонт на Покрив; 3.3-Подмяна на заземителната и мълниезащитната инсталация; 3.4-Подмяна на осветителните тела; 3.5-Възстановяване на компрометираната армирана бетонова настилка; 3.6-Възстановяване на дефектирали участъци от стоманобетонната конструкция; 3.7-Премахване и възстановяване на компрометирана мазилка по фугите; 3.8-Топлоизолиране на сградата; 3.9-Подмяна на дограмата на сградата; 3.10-Осигуряване на безопасност при пожар;); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 с разгъната застроена площ, която е обект на интервенция е от 3834м2 и обхваща следните дейности: (1-Разработване на работен проект, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба; 2-Осъществяване на Авторския Надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба; 3-Изпълнение на СМР, което обхваща следното: 3.1-Ремонт на общите части; 3.2-Ремонт на Покрив; 3.3-Подмяна на заземителната и мълниезащитната инсталация; 3.4-Подмяна на осветителните тела; 3.5-Възстановяване на компрометираната армирана бетонова настилка; 3.6-Възстановяване на дефектирали участъци от стоманобетонната конструкция; 3.7-Премахване и възстановяване на компрометирана мазилка по фугите; 3.8-Топлоизолиране на сградата; 3.9-Подмяна на дограмата на сградата; 3.10-Осигуряване на безопасност при пожар;)  


Документи
17492016141604_Решение за откриване на процедура 3.pdf
18052016141604_Обявление за обществена поръчка.pdf
18112016141604_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ИНЖЕНЕРИНГ-4.pdf
18182016141604_ОБРАЗЦИ_ИНЖЕНЕРИНГ-4.doc
21162016141604_оее-с-налбант-52.pdf
21222016141604_резюме с-налбант-52.pdf
21432016141604_оее-с-налбант-54.pdf
21482016141604_резюме.pdf
22082016141604_оее-хан-пресиян-12.pdf
22142016141604_резюме.pdf
22352016141604_доклад-С-Налбант52.pdf
22482016141604_с-налбант 52-арх-засн.rar
22582016141604_ТП-С-Налбант 52.pdf
23202016141604_доклад-С-Налбант 54.pdf
23262016141604_с-налбант54-арх-засн.rar
23332016141604_ТП-С-Налбант 54.pdf
23462016141604_доклад-Хан Пресиян 12.pdf
23552016141604_ТП-Хан Пресиян 12.pdf
24042016141604_хан пресиян 12-арх-засн.rar
44252016251507_Проект за Обособена позиция №1 - свлачище 38+800.rar

ПубликацияДата
Писмо отговор 30-1967-1#1 от 09.05.2016г. 2016-05-09 17:15:00
Отваряне ценови оферти 2016-06-13 16:15:00
Решение 7 от 17.06.2016 2016-06-17 14:15:00
Протокол 1 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:15:00
Протокол 2 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:15:00
Протокол 3 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:15:00
Протокол 4 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:15:00
Протокол 5 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:20:00
Протокол 6 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:20:00
Протокол 7 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-17 14:20:00
Протокол №6.1 относно отстраняване на явна фактическа грешкя 2016-07-29 16:00:00
Решение № 7.1/29.07.2016г. 2016-07-29 16:05:00
Договор за ОП2 2016-08-17 17:20:00
Договор № ДОГ-349 От дата: 2016-07-20 2016-07-21 17:05:00
Договор № ДОГ-348 От дата: 2016-07-20 2016-07-21 17:15:00

<-- Обратно към поръчки