Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация-Пещера, звената и второстепенните разпоредители към Община Пещера, които не са на делегиран бюджет“ с Обособена позиция №1 „Канцеларски материали“ , Обособена позиция №2 „Канцеларски материали включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия ил

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 10:39:23
№ 20160121ywaZ630284

Описание:

Обект на поръчката е  Доставка  с наименование “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация-Пещера, звената и второстепенните разпоредители към Община Пещера, които не са на делегиран бюджет“  с  Обособена позиция №1 „Канцеларски материали“ , Обособена позиция №2 „Канцеларски материали включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“, като Изпълнителят ще изпълнява описаното в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е неразделна част от ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Кратко описание на Обществената поръчка:

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация-Пещера, звената и второстепенните разпоредители към Община Пещера, които не са на делегиран бюджет  по Обособени позиции, а именно: 


1-Обособена позиция №1: обхваща следното: АНТИТЕЛБОД; АВТОМАТИЧЕН НОМЕРАТОР; БАТЕРИИ; БАДЖОВЕ; ВИЗИТНИЦИ; ГРАФИТИ ЗА МОЛИВИ; ГУМИЧКИ; ДЖОБОВЕ; ДИСКЕТИ; ДИСКОВЕ; ДЪСКИ; КАБАРИ; КОРЕКТОРИ; КАЛКУЛАТОРИ; ЛИНИИ; ЛЕПИЛА; ЛАСТИЦИ; МАКЕТНИ НОЖОВЕ; МОЛИВИ; МАРКЕРИ; МАСТИЛА; МАГНИТИ; НОЖИЦИ; ОРГАНАЙЗЕРИ; ОСТРИЛКИ; ПЕРФОРАТОРИ; ПЪЛНИТЕЛИ; ПОСТАВКИ; ПОЧИСТВАЩИ КЪРПИЧКИ; РАПИДОГРАФИ; ТИКСО; ТЕЛБОДИ; ТУШ; ФЛАШ ПАМЕТИ; ХИМИКАЛКИ; 


2-Обособена позиция №2: обхваща следното: АЗБУЧНИЦИ; АРХИВЕН КАШОН; ГЛАНЦОВА ХАРТИЯ; ИНДЕКСИ; ИСКАНЕ ЗА МАТЕРИАЛИ; КЛАСЬОРИ; КЛАМЕРИ;  КЛИПБОРДИ; КАСОВА КНИГА; КУБЧЕ; КАРТОН; КЛАВИАТУРА ЗА КОМПЮТЪР; МИШКА ЗА КОМПЮТЪР; НАРЕЖДАНЕ - ВНОСНА БЕЛЕЖКА; ПАПКИ; ПЛИКОВЕ; ПЪТЕН ЛИСТ; ПАУС; ПОСТАВКА ЗА КОМПЮТЪРНА  МИШКА; РОЛКИ ЗА КАСОВ АПАРАТ; РАЗПИСКА- СТОКОВА; ТЕТРАДКИ; ХАРТИЯ КСЕРОКСНА И ПРИНТЕРНА; ХАРТИЯ АМБАЛАЖНАДокументи
12522016211101_Публична покана ID 9049764.doc
57552016211101_ДОКУМЕНТАЦИЯ_Канцеларски_Материали.pdf
58002016211101_ОБРАЗЦИ_Канцеларски_Материали.doc

ПубликацияДата
Протокол за получаване,разглеждане ,оценка и класиране 22022016 2016-02-22 11:25:00
Договор № 100 От дата: 2016-03-15 2016-04-04 09:45:00
Договор № 101 От дата: 2016-03-15 2016-04-04 09:54:42

<-- Обратно към поръчки