Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип гр.Пещера"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-11-17 10:25:43
№ 20151117OxAe619351

Описание:

Предоставянето на услугата за ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за петкратно хранене, включва сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10:00ч., обяд, подкрепителна следобедна закуска в 16:00 ч. и вечеря за нуждите на 14 потребители, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр.Пещера.

   Приготвянето и доставката на готовата храна за петкратно хранене ще се извършва ежедневно 4 (четири) пъти дневно през всеки  ден от седмицата, включително празнични и почивни дни  до адреса на Център за настаняване от семеен тип гр.Пещера в самостоятелни опаковки за еднократна употреба, при спазване на санитарно-хигиенните норми за транспортиране на  приготвената храна, както следва:-

Сутрешна закуска и подкрепителна закуска  - до 7,30 часа;

-Обяд -  до 11,30 часа;

-Подкрепителна следобедна закуска – до 15,30 часа;

-Вечеря– до 18,30 часа.,    

съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията

  Приготвянето на храната да се извършва съобразно представените в Техническата спецификация седмични менюта, които са изготвени в пълно съответствие със „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети”, Издателство „Техника”, София,2012г. Порциите в менютата са съобразени с енергийната стойност на храната, дневните норми на прием на хранене и със специфичните потребности на хранещите се, съобразно разпоредбите на Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.

Изпълнителят следва да осигурява безопасни, качествени и здравословни храни, съгласно изискванията на Закона за храните, Наредба № 5 от 25 май 2006г. за хигиената на храните в сила от 01.09.2006г., издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, Обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2006г., Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министерството на земеделието и храните, обн.  (загл. доп.- ДВ, бр. 60 от 2012г.,изм.ДВ,бр.85 от 2015г.,в сила от 03.11.15г.), Наредба №37/21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците, издадена от МЗ и Наредба №23 от 19/072005г. за физиологичните норми за хранене на населението.

  


Документи
41082015171011_Публична покана ID 9047712.doc
41432015171011_2_UKAZANIA I IZISKVANIA ZA PODGOTOVKA NA OFERTITE.doc
43322015171011_PRILOJENIE_1_TEHNI4ESKA_SPECIFIKACIA.doc
43382015171011_PRILOJENIE_2_PROEKT NA DOGOVOR.doc
43492015171011_Obrazec_1_Predstaviane_na_u4astnik.doc
43562015171011_Obrazec_2_Deklaracia otgovornosti na 4lenovete na obedinenieto.doc
44002015171011_Obrazec_3_Deklaracia_saglasie_podizpalnitel.doc
44042015171011_Obrazec_4_Deklaracia.doc
44092015171011_Obrazec_5_Deklaracia.doc
44142015171011_Obrazec_6_Deklaracia za konfidencialnost.doc
44192015171011_Obrazec_7_Tehni4esko predlojenie.doc
44232015171011_Obrazec_8_Cenovo predlojenie.doc

ПубликацияДата
Протокол за получаване,разглеждане,оценка 2015-12-01 18:00:00
Договор № ДОГ-371 От дата: 2015-12-01 2015-12-18 13:30:00

<-- Обратно към поръчки