Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Пещера, общинските предприятия, кметствата и звената към общината на бюджетна издръжка” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 "Бетонови, варови разтвори и цимент"; Обос

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-16 15:23:03
№ 20150416NVtQ463297

Описание:Документи
07472015161604_Решение 1.pdf
08012015161604_Обявление за обществена поръчка 1.pdf
08272015161604_Razdel_III_IV_OPISANIE NA PREDMETA_IZISKVANIA I UKAZANIA ZA U4ASTIE.doc
09412015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_1.doc
09492015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_2.doc
09562015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_3.doc
10002015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_4.doc
10062015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_5.doc
10112015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_6.doc
10152015161604_RAZDEL_V_TEHNI4ESKI SPECIFIKACII_POZICIA_7.doc
10312015161604_Razdel_VI_OBRAZCI na dokumenti.doc
10432015161604_Obrazec_11_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_1.doc
10462015161604_Obrazec_12_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_2.doc
10502015161604_Obrazec_13_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_3.doc
10542015161604_Obrazec_14_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_4.doc
10582015161604_Obrazec_15_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_5.doc
11042015161604_Obrazec_16_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_6.doc
11082015161604_Obrazec_17_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_7.doc
11192015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_11.doc
11242015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_12.doc
11282015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_13.doc
11332015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_14.doc
11382015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_15.doc
11432015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_16.doc
11472015161604_Prilojenie_1_kam Cenovo predlojenie_Obrazec_17.doc
24032015191506_Razdel_VII_ Proekt na dogovor.doc

ПубликацияДата
Съобщение покана към участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват на заседанието на комисията по отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ по Обособени п 2015-05-20 12:25:00
Протокол № 1 от 20.05.2015г. за отваряне ,разглеждане и класиране на офертите 2015-06-01 10:50:00
Протокол № 2 от 29.05.2015г. за отваряне ,разглеждане и класиране на офертите 2015-06-01 10:50:00
Решение № 3 / 01.06.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 2015-06-01 10:55:00
Информация за сключени договори по обособени позиции 1,2,3,4,5,6 и 7 2015-07-15 17:00:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-212 за ОП 1 2016-11-18 17:10:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-211 за ОП 2 2016-11-18 17:15:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-214 за ОП 3 2016-11-18 17:15:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-213 за ОП 5 2016-11-18 17:20:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-215 за ОП 6 2016-11-18 17:25:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-202 за ОП 4 2016-11-18 17:25:00
Инф.за приключил дог-р № ДОГ-216 за ОП 7 2016-11-18 17:30:00
Договор № ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-06-29 14:50:00
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-07-09 16:55:56
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-07-29 13:37:39
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-08-26 16:41:41
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-09-12 16:33:00
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2015-10-15 11:21:32
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2016-01-11 15:46:35
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2016-05-10 16:00:24
Плащане по договор №: ДОГ-212 От дата: 2015-06-26 2016-06-29 17:46:50
Договор № ДОГ-211 От дата: 2015-06-26 2015-06-29 15:20:00
Плащане по договор №: ДОГ-211 От дата: 2015-06-26 2015-07-29 13:35:41
Плащане по договор №: ДОГ-211 От дата: 2015-06-26 2016-05-10 15:57:33
Договор № ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-06-29 15:25:00
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-07-17 12:17:51
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-07-29 13:39:00
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-08-04 17:32:38
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-08-04 17:34:03
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-10-12 16:24:39
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-10-12 16:26:23
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-10-12 16:29:19
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-10-22 13:26:25
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-11-23 14:41:23
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-11-23 14:42:16
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-11-23 14:43:15
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-11-23 14:44:12
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-12-23 11:16:03
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2015-12-23 11:16:40
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-01-19 14:42:20
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-02-15 15:59:19
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-02-19 15:05:43
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-03-23 12:09:37
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-03-23 12:10:46
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-03-23 12:11:40
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:19:12
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:20:13
Плащане по договор №: ДОГ-214 От дата: 2015-06-24 2016-06-29 17:43:58
Договор № ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-06-29 15:30:00
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-07-24 16:27:26
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-07-24 16:29:29
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-09-28 16:02:25
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-09-30 14:44:48
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2015-10-26 14:36:36
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2016-01-11 15:47:52
Плащане по договор №: ДОГ-202 От дата: 2015-06-19 2016-05-10 15:59:06
Договор № ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-06-29 15:30:00
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-07-17 12:15:32
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-07-29 13:40:41
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-10-22 13:24:49
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-12-23 11:13:38
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2015-12-23 11:14:25
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-02-19 15:03:05
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-02-19 15:04:01
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-03-23 12:13:26
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:24:25
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:25:21
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:26:07
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:26:53
Плащане по договор №: ДОГ-213 От дата: 2015-06-24 2016-06-29 17:45:05
Договор № ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2015-06-29 15:35:00
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2015-07-29 13:42:12
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2015-08-04 17:35:21
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2015-10-22 13:27:54
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2015-11-23 14:39:58
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:28:15
Плащане по договор №: ДОГ-215 От дата: 2015-06-24 2016-05-26 12:28:47
Договор № ДОГ-216 От дата: 2015-06-24 2015-06-29 15:35:00

<-- Обратно към поръчки