Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за организиране на участия в събития и организиране на събитие във връзка с реализацията на проект

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-03-17 00:00:00
№ 20141127VEYF242168

Описание:
Избор на изпълнител за организиране на участия в
събития и организиране на събитие във връзка с
реализацията на проект: "Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинацията
"Родопска приказка"на територията на общините
Пещера, Батак и Ракитово", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна
програма"Регионално развитие" 2007-2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в две
обособени позиции: No1: Организиране на
участия в събития и Обособена позиция No2:
Организиране на конференция за представяне на
туристически продукт пред агенции, туроператори,
журналисти, представители на институции

ПубликацияДата
Договор № За обособ.позиция No1 NoДог-103 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-08 От дата: 2014-05-10 2014-11-27 14:37:00
Плащане по договор №: За обособ.позиция No1 NoДог-103 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-08 От дата: 2014-05-10 2014-12-22 14:34:35
Плащане по договор №: За обособ.позиция No1 NoДог-103 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-08 От дата: 2014-05-10 2015-01-12 19:02:50
Плащане по договор №: За обособ.позиция No1 NoДог-103 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-08 От дата: 2014-05-10 2015-01-12 19:04:51
Договор № За обособ.позиция No2 NoДог-103#1 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-09 От дата: 2014-05-10 2014-11-27 14:39:00
Плащане по договор №: За обособ.позиция No2 NoДог-103#1 NoBG161PO001/3.2- 03/2012/013-U-09 От дата: 2014-05-10 2015-02-16 19:58:32

<-- Обратно към поръчки