Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-02-24 00:00:00
№ 20141124mPJy154673

Описание:
Доставка чрез периодична покупка на течни
горива и смазочни материали от търговските
обекти (бензиностанции) за моторните превозни
средства обслужващи дейностите на Община
Пещера и структурните звена към нея и Общинско
предприятие “Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура” гр.Пещера

ПубликацияДата
Договор № ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-11-24 13:20:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 11:59:35
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:02:47
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:03:26
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:03:57
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:04:34
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:05:20
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:05:55
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:06:39
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:07:14
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:07:47
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:08:20
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:08:54
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:10:21
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:11:20
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:11:56
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:14:22
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:15:08
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:16:43
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2014-12-18 12:17:48
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-01-19 08:23:23
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-01-19 08:25:03
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-02-20 18:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-02-20 19:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-02-20 18:20:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-03-19 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-03-19 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-04-20 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-04-20 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-05-19 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-05-19 10:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-06-19 13:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-06-19 14:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-06-23 16:24:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-06-23 16:24:53
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-07-17 14:00:22
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-08-13 14:11:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-08-18 13:00:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-09-03 10:57:39
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-09-03 10:58:36
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-09-30 14:48:14
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-09-30 14:58:13
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-09-30 14:59:23
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-10-28 17:09:12
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-10-28 17:11:03
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-11-02 11:06:39
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-11-10 16:17:48
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-12-17 17:14:30
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2015-12-17 17:15:56
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-02-26 09:34:55
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-03-14 11:17:11
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-03-22 11:30:45
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-04-26 09:56:34
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-04-26 09:57:51
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-05-19 16:46:38
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-05-19 16:48:39
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-03-15 13:50:00
Плащане по договор №: ДОГ-91 От дата: 2014-04-09 2016-02-16 14:05:00

<-- Обратно към поръчки