Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Снабдяване с хранителни продукти на Община Пещера за нуждите на Домашен социален патронаж,Дневен център за деца и младежи с увреждания,Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр.Пещера”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-02-10 00:00:00
№ 20141124cgfb131548

Описание:ПубликацияДата
Информация изпълнен договор 2016-06-08 10:50:00
Договор № NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2014-11-24 12:48:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2014-12-17 16:15:02
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2014-12-17 16:16:08
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-19 09:45:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-19 18:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-19 18:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-25 10:05:21
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-25 10:18:55
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-25 10:25:13
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-25 10:27:19
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-02-25 10:28:13
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-03-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-03-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-03-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-03-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-04-20 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-04-20 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-04-20 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-04-20 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-05-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-05-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-05-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-05-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-19 13:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-25 09:52:22
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-25 09:52:53
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-06-25 09:53:21
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-08-13 14:13:37
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-08-13 14:15:32
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-08-13 14:16:27
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-09-04 07:55:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-09-04 08:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-09-04 08:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-07 09:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-28 16:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-28 16:15:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-28 17:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-28 17:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-10-28 17:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-11-26 16:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-11-26 17:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-11-26 17:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2015-11-26 17:15:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-15 17:00:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-15 17:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-15 17:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-26 16:05:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-26 16:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-01-26 17:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-03-10 10:30:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-03-10 10:15:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-03-10 10:15:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-03-10 10:20:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-04-06 09:10:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-04-06 09:15:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-04-06 09:20:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-04-06 09:25:00
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-05-18 09:19:59
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-05-18 09:21:05
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-05-26 12:30:42
Плащане по договор №: NoДОГ-123 От дата: 2014-05-31 2016-05-26 12:31:50

<-- Обратно към поръчки