Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” с два подобекта

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2012-10-24 00:00:00
№ 20141124TIjA46251

Описание:

Подобект No1

„Осъществяване на строителен надзор на обект:

Изпълнение на СМР за доизграждане и

рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера

Подобект No2 „Осъществяване на строителен

надзор на обект: Инженеринг (проектиране 

работна фаза,съгласуване, изпълнение на

строителство, авторски надзор, доставка и монтаж

на технологично оборудване, обучение на

персонал и пускане в експлоатация) на обект

“Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)

– гр. Пещера”


ПубликацияДата
Договор за възлагане на обществена поръчка № Dir51011116-C005-U-12 от 14.05.2013 г. 2014-11-24 16:55:00
Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № Dir51011116-C005-U-12 от 14.05.2013 г. 2014-11-24 18:40:00
Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № Dir51011116-C005-U-12 от 14.05.2013 г. 2015-02-11 16:45:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ДОГ-172 ОТ 14.05.2013г. с предмет "Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на същ 2015-08-19 15:00:00
Договор № ДОГ -172 NoDIR 51011116-C005-U-12 От дата: 2013-05-14 2014-11-24 11:03:00
Плащане по договор №: ДОГ -172 NoDIR 51011116-C005-U-12 От дата: 2013-05-14 2015-01-12 18:31:18
Плащане по договор №: ДОГ -172 NoDIR 51011116-C005-U-12 От дата: 2013-05-14 2015-01-12 18:35:44
Плащане по договор №: ДОГ -172 NoDIR 51011116-C005-U-12 От дата: 2013-05-14 2015-01-12 18:37:33
Плащане по договор №: ДОГ -172 NoDIR 51011116-C005-U-12 От дата: 2013-05-14 2015-07-28 16:04:42

<-- Обратно към поръчки