Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-06-23 00:00:00
№ 20141124SeaG90698

Описание:
Осъществяване на строителен надзор на обект:
„Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в
села Радилово и Капитан Димитриево и
изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик, с четири
подобекта , както следва: 1. Подобект No 1:
Осъществяване на строителен надзор на
Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и
изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик; 2. Подобект No
2: Осъществяване на строителен надзор на
Реконструкция и рехабилитация на
канализационна мрежа в с. Радилово – северна част
и с.Капитан Димитриево, Община Пещера; 3.
Подобект No 3: Осъществяване на строителен
нaдзор на Реконструкция и рехабилитация на
канализационна мрежа в с. Радилово – южна част,
Община Пещера; 4. Подобект No 4: Осъществяване
на строителен надзор на Реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.
Радилово, Община Пещера.”

ПубликацияДата
Информация изпълнен договор ID 718735 2016-03-11 10:10:00
Договор № ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2014-11-24 11:47:00
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2014-11-26 14:45:42
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-10-12 15:40:59
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-10-12 15:44:14
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-10-12 15:46:56
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-10-14 14:44:23
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-11-19 12:10:52
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-12-11 10:21:22
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-12-11 10:31:10
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2015-12-11 10:34:07
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2016-02-26 10:37:38
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2016-02-26 11:09:26
Плащане по договор №: ДОГ-287 От дата: 2011-11-08 2016-03-09 15:24:28

<-- Обратно към поръчки