Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на гофрирани канализационни тръби от полипропилен

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-01-17 00:00:00
№ 20141124OPUr120182

Описание:
“Доставка на гофрирани канализационни тръби от
полипропилен / PP/DN/315мм, 400мм, 500мм,
600мм, 800мм. SN8/,тръби полиетилен висока
плътност /HDPE100/ ф200, ф160 PN10атм и фасонни
части за изпълнение на канализационни колектори
за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК
мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево и
изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик, за следните
подобекти: Подобект: „Строително-монтажни
работи по изпълнение на Реконструкция и
рехабилитация на канализационна мрежа в с.
Радилово – северна част и с.Капитан Димитриево,
Община Пещера“; Подобект „Строително-
монтажни работи по изпълнение на Реконструкция
и рехабилитация на канализационна мрежа в с.
Радилово – южна част, Община Пещера“

ПубликацияДата
Инф. № ДОГ-98 2016-11-08 13:35:00
Договор № No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2014-11-24 12:46:00
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2014-12-11 10:35:00
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2015-02-25 09:19:39
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2015-03-19 14:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2015-05-19 14:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2015-07-17 12:21:23
Плащане по договор №: No ДОГ- 98 От дата: 2014-04-17 2015-08-13 09:22:21

<-- Обратно към поръчки