Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Извършване на охрана на общински обекти на територията на община Пещера“ с две обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-04-25 09:00:00
№ 20141124Gzbd163209

Описание:
 Обособена позиция No1 „Извършване на
невъоръжена физическа охрана на общински
обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения,
движимо и недвижимо имущество” и Обособена
позиция No2 „Извършване на охрана със сигнално-
охранителна техника (СОТ) на общински обекти,
заедно с намиращите се в тях съоръжения,
движимо и недвижимо имущество”

ПубликацияДата
Договор № No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2014-11-24 13:31:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2014-12-18 11:43:33
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-01-19 09:24:36
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-02-19 18:10:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-253 за Обособена позиция No:1 От дата: 2014-09-30 2015-08-13 14:04:06
Договор № No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2014-11-24 13:34:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2014-12-18 11:38:19
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2014-12-18 11:39:20
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2014-12-05 09:50:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-19 10:29:04
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-09 11:10:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-09 13:10:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-09 14:05:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-09 14:35:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-01-16 10:50:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-02-19 17:28:04
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-02-20 18:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-02-25 09:25:47
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-03-11 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-05-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-06-25 10:25:32
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-04-16 14:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-05-14 09:00:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-07-17 13:58:20
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-08-13 14:06:59
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-09-15 13:45:00
Плащане по договор №: No ДОГ-254 за Обособена позиция No:2 От дата: 2014-09-30 2015-10-12 15:44:23

<-- Обратно към поръчки