Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2011-06-21 00:00:00
№ 20141124GOiN84308

Описание:
"Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в
села Радилово и Капитан Димитриево и
изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик, с четири
подобекта, както следва: 1. Подобект No 1:
Строително-монтажни работи по изпълнение на
Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и
изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево,
община Пещера, област Пазарджик; 2. Подобект No
2: Строително-монтажни работи по изпълнение на
Реконструкция и рехабилитация на
канализационна мрежа в с. Радилово – северна част
и с.Капитан Димитриево, Община Пещера; 3.
Подобект No 3: Строително-монтажни работи по
изпълнение на Реконструкция и рехабилитация на
канализационна мрежа в с. Радилово – южна част,
oбщина Пещера; 4. Подобект No 4: Строително-
монтажни работи по изпълнение на Реконструкция
и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.
Радилово, Община Пещера.

ПубликацияДата
Информация изпълнен договор ID 703370 2015-12-17 11:45:00
Договор № ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2014-11-24 11:44:00
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2014-11-26 14:02:05
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-10-12 16:00:31
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-10-12 16:02:01
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-10-12 16:02:54
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-10-14 14:23:23
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-10-14 14:29:32
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-11-19 11:24:30
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-11-19 12:15:29
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2015-11-20 09:07:08
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2016-01-12 17:29:24
Плащане по договор №: ДОГ-5 От дата: 2013-01-15 2016-01-12 17:32:43

<-- Обратно към поръчки