Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-10-24 00:00:00
№ 20141124DaXl112904

Описание:
”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни
материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на
територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с две обособени позиции както следва: Обособена позиция No1:"
Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни
материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации"; Обособена позиция No2:" Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта.”

ПубликацияДата
Информация за изпълнен договор за ”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на рег 2015-03-10 16:00:00
Информация за изпълнен договор за ”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на рег 2015-03-11 14:30:00
Договор № ДОГОВОР ДОГ-140 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / От дата: 2014-06-16 2014-11-24 12:14:00
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ-140 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / От дата: 2014-06-16 2014-12-22 14:35:44
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ-140 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / От дата: 2014-06-16 2014-12-22 14:36:33
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ-140 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / От дата: 2014-06-16 2014-12-22 14:37:16
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ-140 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / От дата: 2014-06-16 2015-02-16 19:50:11
Договор № ДОГОВОР ДОГ- 160 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / Обособена позиция No:2 От дата: 2014-07-14 2014-11-24 12:17:00
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ- 160 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / Обособена позиция No:2 От дата: 2014-07-14 2014-12-22 14:41:49
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ- 160 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / Обособена позиция No:2 От дата: 2014-07-14 2014-12-22 14:42:35
Плащане по договор №: ДОГОВОР ДОГ- 160 No BG161PO001/3.2- 03/2012/01 / Обособена позиция No:2 От дата: 2014-07-14 2015-02-16 19:45:29

<-- Обратно към поръчки